Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

Advokatfirmorna Oebergs respektive Joakim Nyman medverkade när Jämtkraft AB förvärvade Scandem AB

Jämtkraft AB har förvärvat aktierna i Scandem AB i en strukturaffär med Scandem Holdings AB.

Genom affären blir Scandem AB ett helägt dotterbolag till Jämtkraft. Jämtkraft har en lång erfarenhet inom slutkundsmarknaden medan Scandem är verksamma inom elhandel och portföljförvaltning.

Genom förvärvet har Jämtkraft förstärkt sin position på elmarknaden genom en egen elhandelsavdelning med tradingverksamhet bl.a. på Nordpol.

Säljaren Scandem Holdings AB företräddes av advokat Björn Öberg, Oebergs medan Jämtkraft biträddes av Advokatfirman Joakim Nyman.

Press ReleaseRebecka Oberg