Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

Dala Kraft köper Hydro Energi

Dala Kraft AB förvärvar Hydro Energi AB från Norsk Hydro Sverige och blir därmed Sveriges 7:e största elhandelsbolag. Oebergs medverkar. Dala Kraft erhåller i och med förvärvet ytterligare ca 75 000 kunder och ökar sin täckning i Sverige då Hydro Energi har en geografisk täckning över hela landet.

Oebergs med advokat Björn Öberg och biträdande juristerna Maria Hanbo, Sara Lundin och Jörgen Möller biträdde Norsk Hydro. Advokat Åke Söderman och Conny Jägsander (Bolin & Strömberg) biträdde Dala Kraft