Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS anlitad för vindkraftsinvestering

Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft investerar gemensamt i en vindkraftspark genom projektbolaget Mullberg Vindpark AB, med en totalkostnad om cirka 1,2 miljarder kronor. Bolagen äger projektet med 50 procent vardera. Mullbergs Vindpark skall fullt utbyggd omfatta 26 vindkraftverk, med en effekt på 78MW och en årsproduktion motsvarande elkonsumtionen för ca 50 000 hushåll. Bolagen har nu träffat avtal med Siemens AB om leveranser av turbiner för produktionsstart 2013.

Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft företräddes i turbinupphandlingen och finansieringen av advokat Björn Öberg och biträdande jurist Andreas Sigeman, Advokatfirman Oebergs, medan Siemens AB företräddes av bolagsjuristen Henrik Johnels.

Press ReleaseRebecka Oberg