Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

OEBERGS assisterar Nordisk Vindkraft vid förvärv i Norge

Oebergs har assisterat Nordisk Vindkraft, ett bolag inom RES, i samband med att bolaget förvärvade majoriteten i ett vindkraftsprojekt i sydvästra Norge från HybridTech A/S.

De totalt fem parkerna har en förväntad kapacitet om 500MW.

Nordisk Vindkraft företräddes i transaktionen av Oebergs team lett av advokat Björn Öberg, Maria Hanbo och Johanna Pettersson. HybridTech företräddes av advokaterna Pål Bruvik och Halfdan Holte från Advokatfirman Simonsen i Oslo.