Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS biträdde Vasa Värme i Infranodes fjärrvärmesatsning

Infranode har undertecknat ett avtal om att investera i Vasa Värme Holding AB (”Vasa Värme”) - ett svenskt energibolag som levererar fjärrvärme baserat på förnybara energikällor till bostäder, industrier och kommunala verksamheter. Infranode och Vasa Värme har även undertecknat ett partnerskapsavtal som ska utveckla Vasa Värmes fjärrvärmesatsning i Sverige. Infranode investerar i samhällsviktiga och långsiktiga infrastrukturprojekt, med särskilt fokus på Norden.

Genom Infranodes investering kan Vasa nu förstärka sitt lokala fokus och bidra ytterligare till hållbar energiförsörjning i kommuner, företag och bostäder.

I partnerskapsavtalet var Advokatfirman OEBERGS rådgivare åt Vasa Värme och representerades av advokat Ida Kjos och jurist Elin Wretman med stöd av advokat Björn Öberg. Advokatfirman Lindahl var rådgivare åt Infranode och representerades av advokat Peter Högström, Philip Stragne och Richard Perez.

”Genom partnerskapsavtalet är vi glada att tillföra marknaden en ny metod för kapitalanskaffning, och vi ser fram emot att följa de långsiktiga resultaten av den här satsningen”, säger advokat Björn Öberg.