Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS biträder i vindkraftaffär

Oebergs biträdde Holmen i vindkraftaffär med Natixis Asset Management.

Holmen har träffat avtal med investeringsfonden Eurofideme 2, ett bolag inom Natixis Asset Management, om att genom ett gemensamt bolag uppföra och operera en vindkraftpark på Holmens mark i Norrtälje. Parken, som kommer att bestå av 17 vindkraftverk, beräknas tas i drift under hösten 2014 och kommer att ha en effekt om totalt 51 MW och en förväntad årsproduktion om 165 GWh.

Affären är ett steg i Holmens strategi att öka graden av egen produktion av elkraft. Affären innefattade dels en försäljning av 50 % av bolaget till Eurofideme 2 och dels en finansiering av projektet genom en projektfinansiering med SEB.

Holmen företräddes av Oebergs team med advokaterna Björn Öberg och Maria Hanbo samt bitr. jurist Johanna Pettersson, medan Natixis företräddes av Linklaters i Paris. I finansieringsdelen företräddes SEB av DLA Nordics team lett av advokat Björn Sjöberg.