Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS blir svenska statens rådgivare i utbyggnaden av höghastighetståg

Regeringens kommitté Sverigeförhandlingen har valt Advokatfirman OEBERGS som rådgivare i utbyggnaden av höghastighetståg i Sverige. Uppdraget består i att ge stöd i utformningen av regler för trafikering av höghastighetsjärnvägar.

”Det här är ett viktigt uppdrag som lägger den juridiska grunden för trafikering med höghastighetståg”, säger advokat Jan Stålhandske på OEBERGS. ”Vi ser oss själva som en integrerad del i byggandet och utvecklandet av Svensk infrastruktur, och är därför stolta över av att vara en del i det här avgörande projektet för svensk transport”.