Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS företrädde Vasa Värme vid förvärv av fjärrvärme-bolag

Advokatfirman OEBERGS har företrätt Vasa Värme Holdings AB vid förvärv av Vattenfalls aktier i Kalix Värmeverk AB. Förvärvet avsåg Vattenfalls 94 % av aktierna i bolaget. Resterande 6 % ägs av Kalix kommun.

Kalix Värmeverk förser centrala Kalix med fjärrvärme och producerar nästan 100 % förnybar värme med en genomsnittlig årlig värmeproduktion på 120 GWh. Vasa Värme har som affärsidé att långsiktigt äga och driva biobränslebaserade värme och kraftvärmeverk i Sverige. Förvärvet av Kalix Värmeverk är bolagets tredje förvärv av biobränslebaserade värmeanläggningar i Sverige.

Oebergs team leddes av advokat Björn Öberg biträdd av Maria Hanbo och Ida Kjos medan Vattenfall företräddes av bolagsjuristerna Johan Nordström och Ola Sundberg.