Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

OEBERGS företrädde Vasa Värme vid förvärv av fjärrvärme-bolag

Advokatfirman OEBERGS har företrätt Vasa Värme Holdings AB vid förvärv av Vattenfalls aktier i Kalix Värmeverk AB. Förvärvet avsåg Vattenfalls 94 % av aktierna i bolaget. Resterande 6 % ägs av Kalix kommun.

Kalix Värmeverk förser centrala Kalix med fjärrvärme och producerar nästan 100 % förnybar värme med en genomsnittlig årlig värmeproduktion på 120 GWh. Vasa Värme har som affärsidé att långsiktigt äga och driva biobränslebaserade värme och kraftvärmeverk i Sverige. Förvärvet av Kalix Värmeverk är bolagets tredje förvärv av biobränslebaserade värmeanläggningar i Sverige.

Oebergs team leddes av advokat Björn Öberg biträdd av Maria Hanbo och Ida Kjos medan Vattenfall företräddes av bolagsjuristerna Johan Nordström och Ola Sundberg.