Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS har biträtt Norrenergi AB vid Avtal om långsiktigt produktionssamarbete med AB Fortum Värme

Norrenergi och Fortum Värme levererar tillsammans fjärrvärme till över 500 000 hushåll i Stockholmsregionen. Genom ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärme säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig. Konkret innebär överenskommelsen dels att Fortum Värme åtar sig att från 2016 leverera 75 MW värme till Norrenergi, dels att parterna gemensamt optimerar produktionen för bästa energi-, miljö- och kostnadseffektivitet. Det finns också möjlighet för Norrenergi att i framtiden efterfråga ytterligare kapacitet.

OEBERGS biträdde genom advokat Jan Stålhandske.