Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS och Lindahls i vindkraftstransaktion med HgCapital, Nordisk Vindkraft och Commerzbank

Den Londonbaserade investeringsfonden HgCapital har förvärvat ett vindkraftsprojekt i Åmliden från Nordisk Vindkraft. Projektet avser en rätt för HgCaptial att uppföra 23 Vestas V100-1.8MW vindkraftverk. Projektet kommer att producera 41 MW el vid färdigställandet, motsvarande årsförbrukningen för 25 000 hushåll.

Investeringen finansieras med kapital från HgCapitals fonder samt med en projektfinansiering via Commerzbank.

HgCaptial företräddes av Björn Öberg, Robert Hammarstedt och Helena Kers från Oebergs, medan Jesper Johansson och Carl Axel Morvay företrädde Commerzbank i finansieringen av förvärvet.

Nordisk Vindkraft företräddes av bolagsjuristen William Purcell. HgC befäste genom förvärvet sin position som den största investorn i svensk landbaserad vindkraft med en portfölj om 180MW i drift.

Press ReleaseRebecka Oberg