Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

OEBERGS och Linklaters i biträder vid fastighetsaffär

NCC har genom en försäljning av aktierna i ett dotterbolag avyttrat en fastighet vid Kungsbron i Stockholm.

Aktierna tillträddes av köparen, det norska försäkringsbolaget Vital, 2009-09-30. Köpeskillingen för aktierna baserades på ett fastighetsvärde om ca en miljard kronor.

Anders Westling, Advokatfirman Oebergs, biträdde NCC i samband med tillträdet, medan Vital företräddes av advokat Magnus Lidman, Linklaters.

Press ReleaseRebecka Oberg