Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

 

OEBERGS rådgivare till Vasa Värme vid förvärv av Malma Kraft & Värme AB

Advokatfirman OEERGS har företrätt Vasa Värme Holding AB vid förvärv av aktierna i Malma Kraft & Värme AB.

Malma Kraft & Värme AB förser Malmköping med fjärrvärme. Produktionen utgörs till nästan 100 % av förnybar värme med en genomsnittlig årlig värmeproduktion på ca 20 GWh/år. Vasa Värmes affärsidé är att långsiktigt äga och driva biobränslebaserade värme och kraftvärmeverk i Sverige.

Transaktionen var Vasa Värmes andra förvärv i sin strategi att bli en ledande aktör inom fjärrvärme på den svenska marknaden. Oebergs team leddes av advokat Björn Öberg biträdd av Maria Hanbo och Mikaela Laaksonen medan säljarna företräddes av advokat Kristofer Johannesson, 7Wise Advokatbyrå.