Advokatfirman OEBERGS

Press Releases

All press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our Information Manager.

The press releases on this page are written in Swedish. For English translations, please contact our office manager.

 

Vattenfall upphandlar vindkraft

Vattenfall Elproduktion har upphandlat Sveriges största vindkraftverk från Siemens Wind Power A/S.

Siemens Wind Power A/S ska leverera 48 vindmöllor med en samlad effekt på 110 megawatt till Vattenfall. Möllorna ska byggas på Lillgrund utanför Malmö, som därmed får Sveriges största off-shore vindkraftspark. Lillgrund-parken kommer att försörja cirka 60 000 hushåll med elektricitet. I avtalet med Siemens ingår också ett femårigt servicekontrakt. Vindkraftparken kommer att stå färdig att producera el i slutet av 2007.

Vattenfall företräddes av Advokatfirman Oebergs med Björn Öberg som ansvarig delägare.

Siemens Wind Power A/S anlitade advokat Alex Merrild Andersen.