Advokatfirman OEBERGS

Publications

 

Björn Öberg publicerad i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Klicka på bilden eller följ den här länken för att läsa artikeln.

Advokat Björn Öberg har, genom sin recension av diplomat Rolf Ekéus bok “Mellan två krig: Saddams Fall och IS födelse“ (Albert Bonniers Förlag, 2018) publicerats i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (Nr 2 2019).

Som advokat med affärsjuridiken som arbetsredskap menar Björn Öberg i recensionen att man kan lita på kraften i strikta sanktioner mot banker för att förebygga korruption och otillåten handel med krigsmateriel. Sanktioner är därmed ett effektivt styrmedel som enligt recensenten kan användas som ett påtryckningsmedel vid sidan av internationella samfund och diplomatiska insatser av den typ som Rolf Ekéus förmedlar i boken. I ljuset av detta finns det hopp för säkerhetsläget 2019, och en stor roll för Sverige att spela i framtidens säkerhetsförhandlingar.

Kungliga Vetenskapsakademien grundades 1796 med målet att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar, samt följa forskning och utveckling av betydelse för landets säkerhet och försvar.

Rebecka Oberg